CHANN KITHAN GUJARI AYEE LYRICS – Simerjit Kumar

Oh chann kithan guzari

Oh chann kithan guzari ayee raat ve

Menda jee daleelan de vaat ve

Oh chann kithan guzari ayee raat ve

Menda jee daleelan de vaat ve

Chann kithan guzari ayee

Kothe te phir kothda mahi

Mahi kothe sukda gha bhala

Kothe te phir kothda mahi

Mahi kothe sukda gha bhala

Aashiqan jodiyan paudiyan

Te mashukan jode raah bhala

Oh chann kithan guzari

Oh chann kithan guzari aayee raat ve

Menda jee daleelan de vaat ve

Oh chann kithan guzari

Kothe te phir kothda mahi

Kothe sukdi ret bhala

Kothe te phir kothda mahi

Kothe sukdi ret bhala

Assan gundaiyan mindiyan

Tu kise bahane dekh zara

Oh chann kithan guzari

Oh chann kithan guzari ayee raat ve

Menda jee daleelan de vaat ve

Oh chann kithan guzari

Kothe te phir kothda maahi

Kothe te tannoor bhala

Kothe te phir kothda mahi

Kothe te tannoor bhala

Pehli roti tu khavein

Tad sathi nasde door bhala

Oh chann kithan guzari

Chan kithan guzari ayee raat ve

Menda jee daleelan de vaat ve

Oh chann kithan guzari

Oh chann kithan guzari ayee raat ve

Menda jee daleelan de vaat ve

Oh chann kithan guzari ayeePost Views:
1